AZURNA OBALA

ĐENOVA - SAN REMO - MONTE KARLO – KAN - NICA

08.03. - 12.03.2017.

5 dana - 2 noćenja sa doručkom

PROGRAM PUTOVANJA:

1.   dan 08.03.2017.    NIŠ - BEOGRAD

 Polazak iz Niša u popodnevnim časovima. Dolazak u Beograd radi prijema ostalih putnika. Tačne satnice i mesta polaska biće poznate jedan dan pred put. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti.

 

2.   dan 09.03.2017.    ĐENOVA - SAN REMO

Dolazak u Đenovu u popodnevnim časovima. Obilazak Đenove: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba… Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak putovanja do San Rema. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

 

3.   dan 10.03.2017.    SAN REMO - MONAKO - MONTE KARLO – KAN

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do Kneževine Monako. Nakon dolaska obilazak Monaka Knežev dvor, Okeanografski muzej, a onda stazom Formule 1 odlazak do Monte Karla. Obilazak trga Kazina sa čuvenom Kockarnicom „Monte Carlo“. Nakon obilaska Monte Karla nastavljamo prema Kanu, obilazak Filmske palate, Kroazetea, luke, Srpske ulice. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

 

4.   dan 11.03.2017.    SAN REMO - NICA

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Nice, jednog od najpoznatijih letovališta Azurne obale. Usputan obilazak poznate fabrike parfema Galimard u mestu Eze. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u poslepodnevim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

 

5.   dan 12.03.2017.    BEOGRAD - NIŠ

Dolazak u Beograd i Niš oko podneva. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 129 PO OSOBI

Za uplate do 30.12.2016 cena je 99€ po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom  na relaciji prema programu putovanja,
  • smeštaj u hotelu sa 3* San Remu ili okolini San Rema na bazi 2 noćenja sa doručkom
  • razgledanja po programu putovanja,
  • usluge turističkog vodiča – pratioca,
  • troškove organizacije.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
  • ulaznice i fakultativne izlete
  • individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: 
*Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

  • Obilazak Monaka-Monte Karla–Kana –30€ odrasli/20 deca (2-10god)
  • Obilazak Nice i fabrike parfema Galimard – 30€ odrasli/ 20 deca ( 2-10 god)

NAČIN PLAĆANJA:

1. 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (UniCredit Bank).

2. Čekovima gradjana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak u ratama do 15.12.2017. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%. Čekove datumirati isključivo na 1., 5., 10. ili 15. u mesecu.

3. Administrativna zabrana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak do 15.12.2017. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.

 

OSTALE NAPOMENE:

- Preporučujemo da se putnici sa crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

 

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM. Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP