Grac-(1)
Grac-(2)
Grac-(3)
Grac-(4)
Grac-(5)
Grac-(6)
Grac-(7)
Grac-(8)
Grac-(9)
Grac-(10)
Grac-(11)
Grac-(12)
Grac-(13)
Grac-(14)
Grac

Grac je smešten u jugoistočnom delu Austrije, i predstavlja drugi grad po veličini i broju stanovnika i glavni grad savezne pokrajne Štajerske. 1999. UNESCO-ov popis mesta svetske baštine postao je bogatiji za  istorijsko središte ovog predivnog univerzitetskog grada, najpre zbog skladnog suživota tipičnih građevina iz različitih istorijskih razdoblja i umetničkih stilova. Grac je takođe veoma atraktivan za ljubitelje šopinga, jer je tu veliki broj tržnih centara. Najpoznatiji među njima su West i Seiersberg. West je poznat po tržnom centru IKEA, ali Seiersberg je daleko veći i ima raznovrsniju ponudu.

SHOPPING U GRACU 

U pripremi


PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan  NIŠ – BEOGRAD (Novi Sad)

Polazak iz Niša sa parkinga DIS megamarketa oko 19.00h, dolazak u Beograd radi skupljanja drugih putnika sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu oko 23.00h i polazak ka Novom Sadu. Iz Novog Sada polazak oko 00.30 h sa parkinga kod glavne železničke stanice – stare Lokomotive. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. Dan  GRAC
Dolazak u Grac u jutarnjim satima u jedan od velikih tržnih centara, u blizini Graca Seiseberg. Slobodno vreme za šoping. Fakultativno odlazak do grada i razgledanje grada uz pratnju vodiča u trajanju od sat i po vremena: zgrada Opere, fontana posvećena štajerskom princu, koja predstavlja četiri reke: Muru, Dravu, Ens i San, potom staro gradsko jezgro koje se nalazi pod zaštitom Unesco-a, Landhaus – renesansna palata pokrajinskog parlamenta, zgrada Luegg, trg Hauptplatz sa Gradskom većnicom, Strehly poslastičarnica otvorena davne 1596. godine, Rimokatolička crkva, mauzolej Ferdinanda II. Jedno od najposećenijih spomenika je staro gradsko utvrđenje koje se nalazi na brdu Schlossberg, koje predstavlja zaštitni znak grada (individualni odlazak uspinjačom ili pešaka na vrh brda i obilazak utvrđenja). Odlazak do reke Mure, do “Ostrva na Muri” napravljenog povodom proglašenja Graca za prestonicu evropske kulture 2003. godine, a zatim do Kunsthausa – Muzeja moderne umetnosti u obliku školjke, koji se nalazi na obali Mure. U kasnijim popodnevnim časovima (oko 18h) polazak za Srbiju.

3. Dan  GRAC- (Novi Sad) BEOGRAD-NIŠ
Noćna vožnja sa pauzama po potrebi grupe i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivani dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Cena aranžmana po osobi :  27€ za polaske iz Beograda i Novog Sada
(minimalni broj prijavljenih putnika iz Novog Sada 16)

Doplata za polazak iz Niša 15€  (broj osoba za realizaciju je 8)

Cena aranžmana obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom na relacijama navedenim u programu
- pratilac grupe

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Individualni troškovi
- Razgledanje grada sa vodičem 5 €/po osobi
- Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
- Karta za uspinjaču do brda Schlossberg  (oko 1,3 €)
- Karta za gradski prevoz (oko 2€)
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

Način plaćanja:

-30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (UniCredit Bank).

NAPOMENE:
- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni”  biometrijski pasoš.
- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

 

 Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. 
Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika. 

TOP