Pecuj-(1)
Pecuj-(2)
Pecuj-(3)
Pecuj-(4)
Pecuj-(5)
Pecuj-(6)
Pecuj-(7)
Pecuj-(8)

Pečuj, jedan od najlepših gradova Mađarske, peti je po veličini grad u ovoj zemlji. Od Harkanj banje je udaljen 25 km, dok je od granice sa našom zemljom udaljen samo 35 km.  Interesantna i bogata prošlost ovog grada može se videti  na svakom koraku.  Divne zgrade, crkve  i preuređeni trgovi u centru,  muzeji i spomenici, njihova zanimljiva arhitektura - predstavljaju samo jedan deo znamenitosti ovog grada koji svakako treba videti.

 

MAĐARSKA

Pečuj

 

04.03.2017.

Program putovanja: Beograd - Novi Sad – Pečuj - Novi Sad - Beograd

Sastanak putnika u Beogradu oko 05:30h (parking preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu). Nastavak putovanja do Novog Sada. Polazak iz Novog Sada oko 07h (železnička stanica Lokomotiva). Nastavak vožnje uz pauzu do Mađarske. Obilazak grada sa vodičem: Glavni trg pod nazivom Szechenyi (Sečenji trg), na kome se nalazi Gazi Kasim džamija, jedan od simbola Pečuja. Crkva je izgrađena u 16. veku i predstavlja jednu od najznačajnijih građevina iz otomanskog perioda. Kupola joj je visoka 28 m,  a  unutar same crkve (pored krsta i polumeseca) ima sačuvane i originalne arapske natpise.
Nastavak obilazaka: statua Sibinjanin Janka na konju, statua Trojice, bunar Zsolnay, crkva Fatebenefratelli, Gradska kuća, muzej Janusa Panoniusa, crkva Sveti Bertalan, velelepna Katedrala (građena je od 11. do 19. veka i prikazuje najvažnije prizore iz Starog i Novog Zaveta), Magasaz - najviša zgrada u samom Pečuju, ali i u Mađarskoj. Sagrađena je 1976. godine, kao stambena zgrada. Medjutim, zbog greške koje su opasne po život,  i dan danas je ostala nenaseljena. Magasaz samim tim predstavlja najviši objekat van upotrebe u centralnoj Evropi, visok 84 m i sa 25 spratova. Nakon Magasaza put nas vodi do  Cella Septichora, kapele sa sedam horova i apsida. Ova kapela je izgrađena krajem 4. veka i najpoznatija je kasnoantička/ranohrišćanska nekropola zbog svog umetničkog stila i izuzetnog kvaliteta. Pravu  turističku atrakcija predstavljaju i Ljubavne brave pa vam preporučujemo da spremite svoje katančiće. Slobodno vreme u gradu. Oko 17 časova polazak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, u zavisnosti od zadržavanja na granici.

CENA ARANŽMANA iz Beograda i Novog Sada: 16€ po osobi

ARANŽMAN SADRŽI:

- Autobuski prevoz na relaciji prema programu
- Obilaske prema programu
- Usluge pratioca grupe za vreme izleta
- Organizaciju putovanja

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

- Individualne troškove putnika
- Putno osiguranje

 

NAČIN PLAĆANJA:

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja, dinarska protivvrednost po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate


NAPOMENE:

- preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE
 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

 

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. 
Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP