Barcino-Sofija-1
Barcino-Sofija-2
Barcino-Sofija
Barcino-Sofija-3
Barcino-Sofija-4

Sofija, drugi najstariji glavni grad u Evropi i najvažniji kulturni, administrativni i industrijski centar  Bugarske ima danas oko 1.250.000 stanovnika. Tokom vremena imala je više imena, prvobitno se zvala Serdika, zatim Triadica, da bi sadašnje ime dobila u XIV veku (na grčkom Sofija znači mudrost). U gradu ima 16 univerziteta, među kojima je i Univerzitet u Sofiji, osnovan 1889. Ova pravoslavna metropola ima mnoštvo crkava, među kojima su značajnije crkva Svetog Đorđa, Svete Sofije, Crkva Svete Nedelje i katedrala Aleksandra Nevskog. Iako je skoro pet vekova bio pod turskom vlašću grad se radikalno menjao i dobio potpuno novo evropsko naličje. 

1.Dan 18.03.2017. KRALJEVO-VRNJAČKA BANJA-TRSTENIK–MILUTOVAC - NIŠ-SOFIJA

Skup putnika u Kraljevu oko 02:15h (na Keju) , u Vrnjačkoj Banji oko 02:45h(“Knez Petrol”),Trstenik oko 03:00h (kod autobuske stanice), Milutovac oko 3:20h kod škole, Niš oko 05:30. Vožnja do Sofije sa usputnim pauzama radi odmora prema potrebi kao i zbog obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada (Katedrala Aleksandra Nevskog, Ruska Crkva, Sv.Sofija, crkva Svetog Đorđa, Rotonda, Univerzitet, Park Slobode i Obelisk…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu nekom od tržnih centara (Serdica, The Mall, Outlet, Metro...).

U večernjim časovima polazak za Srbiju sa dogovorenog mesta, oko 20:00h. Noćna vožnja uz kraća zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Niš-Milutovac-Trstenik-Vrnjačku Banju i Kraljevo oko ponoći. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA:2.200 DIN dinaraCENA ARANŽMANA IZ NIŠA: 1250 DIN 

ARANŽMAN SADRŽI:

- Autobuski prevoz na relaciji prema programu

- Obilaske prema programu

- Usluge pratioca grupe za vreme izleta

- Organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

- Individualne troškove putnika

- Putno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA:

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja

 

NAPOMENE:

- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” pasoš.

- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje

Evropsku unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010.

Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog

 

cenovnika.

TOP