Barcino-Sofija-1
Barcino-Sofija-2
Barcino-Sofija
Barcino-Sofija-3
Barcino-Sofija-4

Sofija, drugi najstariji glavni grad u Evropi i najvažniji kulturni, administrativni i industrijski centar  Bugarske ima danas oko 1.250.000 stanovnika. Tokom vremena imala je više imena, prvobitno se zvala Serdika, zatim Triadica, da bi sadašnje ime dobila u XIV veku (na grčkom Sofija znači mudrost). U gradu ima 16 univerziteta. Ova pravoslavna metropola ima mnoštvo crkava, među kojima su značajnije crkva Svetog Đorđa, Svete Sofije, Crkva Svete Nedelje i katedrala Aleksandra Nevskog. Iako je skoro pet vekova bio pod turskom vlašću grad se radikalno menjao i dobio potpuno novo evropsko naličje. 

Program putovanja:
1. DAN (18.12.2016.) NOVI SAD-BEOGRAD-NIŠ- SOFIJA- NIŠ- BEOGRAD-NOVI SAD
Polazak oko 04h iz Novog Sada sa parkinga Lokomotive - glavne železničke stanice, nastavak putovanja do Beograda radi prikupljanja ostalih putnika. Polazak oko 05.30h  iz Beograda sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu. Dolazak u Niš oko 08.30h (Polazak iz Niša sa parkinga DIS megamarketa). Vožnja do Sofije sa usputnim zadržavanjem radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u jutarnjim časovima. Fakultativno razgledanje grada sa vodičem (Katedrala Aleksandra Nevskog, Ruska Crkva, Sv.Sofija, crkva Svetog Đorđa, Rotonda, Univerzitet, Park Slobode i Obelisk..). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu nekom od tržnih centara (Serdica, The Mall, Outlet, Metro...). U večernjim časovima polazak za Srbiju sa dogovorenog mesta, oko 20h. Noćna vožnja uz kraća zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Niš-Beograd i Novi Sad u jutarnjim časovima 19.12.2016. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI sa polaskom iz Niša: 9 €
CENA ARANŽMANA PO OSOBI sa polaskom iz Beograda: 17 €
CENA ARANŽMANA PO OSOBI sa polaskom iz Novog Sada: 25 € (minimalni broj putnika za polazak iz Novog Sada 8 osoba)

ARANŽMAN SADRŽI: 
- Autobuski prevoz na relaciji prema programu 
- Usluge pratioca grupe za vreme izleta 
- Organizaciju putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
- Individualne troškove putnika 
- Putno osiguranje
- Razgledanje grada sa vodičem 5 €/po osobi

NAČIN PLAĆANJA: 
-30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (UniCredit Bank).

NAPOMENE:

- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” biometrijski pasoš. 
- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 60 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

 

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP