"Gibraltar na Dunavu"

Pozivamo sve zainteresovane osobe, željne nezaboravne avanture i povratka u davnu prošlost, u obilazak skoro 300 godina starog podzemnog grada. Najveća atrakcija Petrovaradinske tvrđave nesumnjivo su Podzemne vojne galerije. Ovaj komunikacijski sistem na četiri sprata zidan je stepenasto, u dužini većoj od 20 kilometara. To su raznovrsni koridori i prostorije, različitih namena i dimenzija. U stvari, to je splet saobraćajnih i borbenih linija sa puškarnicama i svetlarnicima. Posebno mesto zauzimaju podzemna minska polja, delo majora Alfreda Šredera, austrijskog plemića koga je kao sposobnog minera i vojnog organizatora veoma cenio car Josif II. Kao njegovo izuzetno delo, galerije su građene od 1765. do 1776. godine. Definitivno su završene 1783. g., kada tvrđava dobija i (posle Antverpena) najveći minski sistem na svetu. Na svojih 112 hektara, ova vojna fortifikacija važila je za neosvojivu i zato je poređena sa Gibraltarom.

U najsigurniju tvrđavu carevine, Habsburška monarhija je smestila, posle poraza svoje vojske od Napoleona kod Ekmila 1809. godine, svoj porodični arhiv, zlato i srebro, državne zlatne i srebrne poluge kao i rezerve žive neophodne za izradu puščane i topovske municije. Tokom Drugog svetskog rata služile su kao civilno i vojno sklonište od napada iz vazduha. Ovde je snimljeno više sekvenci naših i stranih igranih filmova.

Cena ulazice je 500 po osobi, minimum 5 osoba. Svakom je potrebna baterijska lampa (eventualno blic telefona). Vreme trajanja ture je oko 2 sata.  Zakazivanje na telefon 021 300 12 00

 

TOP