Jedna od najlepših i najposećenijih destinacija u Srbiji jeste Vrnjačka Banja. Oslanjajući se na dobar geografki položaj, zanimljivu istoriju i bogatu tradiciju, Vrnjačka Banja je jedan od vodećih lidera srpskog turizma. Okružena je sa severne strane vencem Gledićkih planina, dok je sa preostale tri zaklanja planina Goč, što joj obezbeđuje dobro mesto u planinarskom i zimskom turizmu. Takođe, u neposrednoj blizini se nalazi u reka Zapadna Morava koja stvara uslove za dalji razvoj lovnog i ribolovnog turizma. Brojni izvori lekovite vode su jedno od najvećih bogatstava Vrnjačke Banje koji već decenijama privlače turiste i koji se zbog lekovitih svojstava vode uvek i rado vraćaju.

Sama istorija datira od Rimljana koji su koristili vodu u tarapeutske i relksirajuće svrhe, da bi se kasnije prenela i na ostale narode koji se se nastanjivali na ovim područijima do dan danas. Srpski kraljevi i vlastela bili su veoma česti gosti banje koji su izdašno koristili njena prirodna bogatstva kako bi se osećali bolje.

Danas Vrnjačka Banja predstavlja moderan kulturno- urbani centar koji ide u korak sa razvojem turizma na svetskom nivou. Koncipirana je da u njoj svako može da pronađe deo odmora kakav želi.

TOP