bebudapest_Heros-Square1
budapest_visit_IMG_1773-2
budapesta
Budapest-Panorama-Central-Stunning-Views-Budapest-HU_z
fishermansbastioncourtyard
fishermensbastionbudapesthungary1024
tropicarium1
tropicarium-tunnel

BUDIMPEŠTA 

 

Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sent Andreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa garancija su sigurno dobrog provoda. Ova prestonica Mađarske može se pohvaliti prizorima sa Dunava, pikatnom kuhinjom, vinima, ali i hramom brzine – Hungaroringom, stazom koje je duga 4381 metar. Osim slanih specijaliteta, Mađari se mogu pohvaliti i svojim poslastičarskim umećem. Kažu da ko nije pojeo “Žerbo” tortu u istoimenoj poslastičarnici, koja je inače najstarija u Evropi, na Veresmarti trgu, taj nije ni bio u Budimpešti. Inače osim ove, probajte i “Esterhazi”, “Saher” ili doboš tortu… 

 

BUDIMPEŠTA
Bez noćenja

13.04-15.04.2018

 

Budimpešta je glavni grad Mađarske sa preko 1.700.000 stanovnika. Podeljena je na tri oblasti –Budim, Obuda i Pešta. Budimpešta je grad bogatog kulturnog nasleđa koje su brojne civilizacije ostavile za sobom. Ovaj grad mostova i širokih bulevara nikoga ne ostavlja ravnodusnim tako da kada jednom odete sigurno ćete poželeti da se opet vratite…

1. dan 13.04.2018. BEOGRAD – PANČEVO - BUDIMPEŠTA
Polazak iz Beograda oko 23h sa parkinga Kuće Cveća. Nastavak putovanja ka Pančevu. Polazak iz Pančeva sa dogovorenog mesta i oko ponoći (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja prema Mađarskoj.

2. dan 14.04.2018. BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Po dolasku u Budimpeštu  panoramski obilazak grada: Budimski dvorac (Kraljevska palata), Riblja kula, Citadela, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, crkva Matije Korvina. Nakon obilaska slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta –krstarenje Dunavom i odlazak za Sent Andreju ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Polazak za Beograd oko 20h. Noćna vožnja.

3. dan 15.04.2018. BUDIMPEŠTA – BEOGRAD
Dolazak u ranim jutarnjim satima na mesto polaska.Za polaske iz Beograda i Pančeva

CENA ARANŽMANA: 25 €

 

ARANŽMAN SADRŽI:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
- troškove organizacije i vođenja aranžmana
- usluge licenciranog vodiča

 ARANŽMAN NE SADRŽI:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €)
- individualne troškove

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):
- Vožnja brodom Dunavom – 15 € / 10 € deca;
- Sent Andreja 10 € odrasli / 5 € deca

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Minimum za organizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika.

 Uslovi plaćanja:

- 100% do polaska

 

 Opšte napomene:
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) - Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja -  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi - Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Program je radjen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broj aputnika, rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom. Cenovnik broj 1 od 27.02.2018.

Minimalni broj prijavljenih putnika za realizaciju programa je 30 putnika.
Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010.
Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP