Tajland

EMILIA ROMAGNA I BOLONJA

RIMINI – MODENA – PARMA – SAN MARINO – RAVENA

5 DANA, 2 NOĆENJA - BUS

Program putovanja:

  1. Dan (četvrtak) BEOGRAD – NOVI SAD

Polazak iz Beograda oko 17.00h sa perona Turističkog terminala Laste na autoputu. Tačna satnica polaska biće poznata jedan dan pred put. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza radi odmora grupe.

  1. Dan (petak)             BOLONJA– RIMINI

Dolazak u Bolonju. Po dolasku, obilazak centra Bolonje sa vodičem, grada nauke i umetnosti, poznatog po najstarijem univerzitetu u Evropi, osnovanom 1088. godine i po svojim karakterističnim, zasvođenim trgovačkim ulicama: Trg i fontana Netuno, trg Mađore, bazilika San Petronio, jedna od najvećih u Italiji, tornjevi Azineli i Garizenda iz 12. veka… Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Rimini, jednog od najpoznatijih italijanskih letovališta. Smeštaj u hotel i slobodno vreme. Noćenje.

 

  1. Dan (subota) RIMINI – MODENA – PARMA

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje ili fakultativni odlazak na eksurzije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Modene i Parme. Modena je treći po veličini grad u pokrajini Emilija Romanja. Da li znate šta je zajedničko italijanskom tenoru Lućijanu Pavarotiju i Encu Ferariju? Odgovor je: Upravo Modena, kao njihov rodni grad, čiji su domovi pretvoreni u muzeje. Takođe je poznata i po proizvodnji balzamiko sirćeta, koje stanovnici Modene nazivaju tečnim zlatom. Po dolasku, obilazak gradskog jezgra – Duomo, jedna od najlepših romaničkih katedrala u Italiji; Torre Ghirlandina, toranj koji je simbol rivalstva Modene i Bolonje. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja ka Parmi. Parma je drugi po veličini grad u pokrajini Emilija Romanja. Područje Parme, poznato i kao “dolina hrane”, je dom za neke od najpoznatijih italijanskih pršuta i sireva, uključujući Prosciutto di Parma, Mutti pomodoro, Culatello di Zibello… Po dolasku obilazak centra grada – Trg Garibaldi, romanska katedrala i krstionica iz 11. veka, Episkopska palata… Slobodno vreme. U kasnim poslepodnevnim časovima povratak u Rimini. Slobodno vreme. Noćenje.

 

  1. Dan (nedelja) RIMINI – SAN MARINO – RAVENA

Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do San Marina i Ravene. Osnovan u IV veku, San Marino se ponosi kao jedna od najmanjih i najstarijih nezavisnih država, ali i kao jedna od najzanimljivijih. Dom je mnogih  znamenitosti koje su pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: tvrđava i bazilika San Marina, Piazza della Libertà glavni trg, Narodna palata… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za Ravenu. Ravena je grad koji se ponosi svojom slavnom i dugom istorijom, raznolikošću kultura koje su ostavile svoje tragove u vidu mnogobrojnih spomenika. Po dolasku, obilazak grada: bazilika San Frančesko, bazilika San Vitale (nije predviđen grupni ulazak), mauzolej Gale Placidije (nije predviđen grupni ulazak), Danteov grob … Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

 

  1. Dan (ponedeljak) NOVI SAD - BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj usluga.

 

Termin putovanja

Cena po osobi

22.11.-26.11.2018.

Beograd: 70€

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio-video oprema) prema programu,

- smeštaj u Riminiju, hotelu 3*, hotel “Scarlet” http://www.hotelscarlet.it/en/ ili slični, na bazi 2 noćenja sa doručkom (slatki doručak), u 1/2 sobama i 1/2+1 sobama. Tačan spisak imena hotela biće potvrđen nakon formiranja grupe,

- obilaske i razgledanja prema programu,

- obilazak Bolonje,

- stručno turističko vođstvo putovanja i usluge licenciranog vodiča,

- organizacioni i drugi troškovi agencije.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Ulaznice za razgledanja, muzeje i fakultativne izlete i posete,

- Međunarodno zdravstveno osiguranje,

- Obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rimini - za hotele sa 4* – 2,5 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* – 1,5 € dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela,

- Doplata za polazak iz Niša 20€. Broj osoba za realizaciju programa iz Niša, duž autoputa do Beograda je 20 putnika, u slučaju manjeg broja organizuje se transfer od minimalno 8 putnika,

- Doplata za polazak iz Novog Sada 10€. Broj osoba za realizaciju programa iz Novog Sada je 8 putnika,

- Doplata za 1/1 sobu je 60% cene aranžmana,

- Doplate i popusti za decu: dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu).*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.

- Individualne troškove i programom nenavedene usluge.

 

FAKULTATIVNI PROGRAM:

- Obilazak Modene i Parme – 25 € odrasli / 20 € deca (2-10god);

- Obilazak San Marina i Ravene – 30 € odrasli / 20 € deca (2-10god);

- PAKET IZLETA (Modena i Parma + San Marino i Ravena) – 45 € odrasli / 30 € deca (2-10 god).

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. i sl. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Hoteli raspolažu restoranom, kafeterijom, WiFi-jem. Nalaze se u centru grada. Sve sobe su dvokrevetne, ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene kupatilom, klimom, telefonom, SAT TV-om, mini barom. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka posle 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Objašnjenje: kontinentalni doručak – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

NAČIN PLAĆANJA:

  1. 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (Euro Bank-e).
  2. Čekovima gradjana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak u ratama do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%. Čekove datumirati isključivo na 1., 5., 10. ili 15. u mesecu.
  3. Korisnici Banca Intesa kreditnih kartica aranžmane mogu plaćati i na rate, bez kamate, tako što bi 50% akontacije platili odmah, a ostatak najkasnije do 15.12.2018.
  4. Administrativna zabrana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.

 

OSTALE NAPOMENE:

- zbog poštovanja satnice i programa putovanja ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu zbog regulisanja povraćaja sredstava, po osnovu "tax free"

- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (datum isteka pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM. Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika. Cenovnik broj 1. od 10.08.2018.

TOP