Istanbul Nova Godina
-Uskrs_putovanja_Kapadokia_Cappadocia

USKRS U SRCU HRIŠĆANSTVA

KAPADOKIJA

04.04.2018 - 10.04.2018

Doživite magiju Turske na putu koji nikada neće biti zaboravljen... U zemlji vila... lepih konja... najlepših pejzaža na svetu koji podsećaju na površinu Meseca... u zemlji koja je kolevka hrišćanstva...

Ako volite Tursku, onda ćete obožavati Kapadokiju...

 

 

  1. dan: 04.04.2018 (sreda) BEOGRAD – NIŠ

Polazak autobusom iz Beograda u popodnevnim časovima sa parkinga Muzeja Istorije Jugoslavije, oko 13.30h. Dolazak u Niš. Polazak iz Niša u popodnevim časovima ispred megamarketa DIS oko 17h (tačna satnica putovanja biće potvrđena jedan dan pred put). Nastavak vožnje kroz Bugarsku sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora...

  1. dan: 05.04.2018 (četvrtak) ANKARA

Dolazak u Ankaru u podnevnim časovima. Razgledanje Ankare - glavnog grada Republike Turske sa lokalnim turističkim vodičem i poseta Muzeju Anatolskih civilizacija i Mauzoleja Ataturka - osnivača savremene Turske. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Organizovana popodnevna poseta trgovačkom centru u Ankari. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

  1. dan: 06.04.2018 (petak) ANKARA – KAPADOKIJA

Doručak. Nakon doručka polazak grupe za Kapadokiju - područje poznato po njegovim reljefnim oblicima formiranim pre desetinu hiljada godina nakon istovremenog izbijanja dva vulkana (Ercisse i Hasanda). Kapadokija se pominje i u Bibliji. Rani hrišćani su se naselili u toj oblasti da bi slobodno propovedali svoju religiju. Pod uticajem vode i vazduha nastale su ove čudne forme - čuda prirode. Poseta drugom po veličini slanom jezeru u Turskoj - Tuz Goli, dolini Kamila i poseta radionici za izradu keramike. Dolazak u Kapadokiju. U popodnevnim časovima smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

  1. dan: 07.04.2018 (subota) KAPADOKIJA

Doručak. Fakultativno razgledanje oblasti Kapadokije sa lokalnim vodičem: Tvrđava Uçhisar (podseća na tvrdjave gradjene ljudskom rukom, a zapravo je kamena kreacija prirode, smeštena na visokom vidikovcu iznad Kapadokije sa predivnim pogledom), Goreme open air muzeja, dolina Zelve... Povratak u hotel. Večera. Fakultativno: Organizovan odlazak na tursko veče sa bogatim muzičkim programom i neograničenom konzumacijom pića i salata. Povratak u hotel. Noćenje.

  1. dan: 08.04.2018 (nedelja) KONIJA – BURSA

Doručak. Odlazak grupe u Koniju (Konju). Dolazak u popodnevnim satima. Poseta muzeju Mevlana - osnivač plesa Derviš, Aladdin džamije i medresa Karataj sa lokalnim vodičem. Odlazak u Bursu, stari grad Osmanlijskog carstva. Čak je i papa ovde posetio grob Nasradin hodže, poznatog turskog satiričara. Dolazak u Bursu u kasnim večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

  1. dan: 09.04.2018 (ponedeljak) BURSA

Doručak. Razgledanje Burse sa lokalnim vodičem: Velika džamija "Ulu džamija", trg sa predivnim pogledom u Bursi gde su grobovi osnivača Osmanskog carstva, Osman bega i sultana Orhan Bega. Slobodno vreme za individualne šetnje i kupovinu. Oko podneva polazak za Srbiju. Ukoliko satnica bude dozvoljavala, mogućnost panoramskog razgledanja Istanbula. Noćna vožnja preko Bugarske.

  1. dan: 10.04.2018 (utorak) NIŠ – BEOGRAD

Dolazak grupe u Niš i Beograd u ranim jutarnjim satima.

Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA po osobi iz Beograda i Niša: 179€

 

Cena aranžmana obuhvata:

- Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu;

- Jedan polupansion (doručak i večera) u hotelu 3* u Ankari;

- Dva polupansiona (doručak i večera) u hotelu sa 3* ili 4* u Kapadokiji;

- Noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* ili 4* u Bursi;

- Lokalni turistički vodič u Ankari, Kapadokiji, Koniji i Bursi (na engleskom);

- Organizovanje aranžmana i saputnika putovanja;

- Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana

- Troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne obuhvata:

- Poseta Anatolskom muzeju u Ankari - 8 €/po osobi;

- Poseta Muzeju Open air-Gorem u Kapadokiji - 8 €/po osobi;

- Poseta Uçhisar tvrđavi - 3 €/po osobi;

- Poseta doline Zelve - 4 €/po osobi;

- Poseta podzemnom gradu Derinkuju - 8 €/po osobi;

- Poseta Muzeju Mevlane u Koniji - 4 €/po osobi;

- Tursko veče u Kapadokiji sa bogatim muzičkim programom - 25 €/po osobi;

- Ekskluzivna prilika za letenje balonom nad Kapadokijom (koji će se realizovati u subotu, 7. aprila u ranim jutarnjim časovima) 140 €/po osobi;

- Doplata za jednokrevetnu sobu – 80% cene aranžmana;

- Putno zdravstveno osiguranje;

- Mogućnost polaska iz Novog Sada, doplata 15 €

- Ostali individualni i programom nenavedeni troškovi.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Minimum za organizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika.

 

Uslovi plaćanja:

- 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (EuroBank).

- Čekovima gradjana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak u ratama do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%. Čekove datumirati isključivo na 1., 5., 10. ili 15. u mesecu.

- Korisnici Banca Intesa kreditnih kartica aranžmane mogu plaćati i na rate, bez kamate, tako što bi 50% akontacije platili odmah, a ostatak najkasnije do 15.12.2018.

- Administrativna zabrana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

- Smeštaj u hotelu "Buldum" 3* u Ankari http://www.hotelbuldum.com, hotel "Jolly" 3* https://ankarajollyhotel.com/ ili slični; u hotelu "Tassarai" 4* http://www.hoteltassaray.com/ u Kapadokiji (Urgup-Nevsehir) , hotelu "Feza" 3* ili slični; i u hotelu "Kirci" 4* http://www.kircihotel.com u Bursi. Tačan spisak imena hotela biće potvrđen nakon formiranja grupe. Navedeni hoteli iz ove ponude imaju restoran, a sve sobe imaju kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, mini bar i klima uređaj. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

 

Napomene u vezi smeštaja:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji. - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata - Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. - U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. - Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) - Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja -  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi - Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Program je radjen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broj aputnika, rok ya otkay putovanja je 5 dana pre početka putovanja ili agencija preuzima pravo na spajanje grupe sa drugom agencijom. Cenovnik broj 1 od 27.02.2018.

 

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010.

Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP