-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(1)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(2)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(3)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(4)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(5)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(6)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(7)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(8)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(9)
-letovanje_malta_indicidualni_aranzman_(10)

Promo ponuda do 28.06.

Individualni aranžman

MALTA 8 dana/ 7 noćenja

avio karta + hotel 3*/ 4*

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1 - BEOGRAD - MALTA

Dolazak na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu dva sata pre poletanja  i čekiranje na let avio kompanije Air Serbia. Sletanje na Maltu i individualni odlazak do hotela. Slobodno vreme i noćenje.

DAN 2-7 MALTA

Doručak. Slobodni dani za individualna razgledanja.

DAN 8 - MALTA - BEOGRAD

Doručak. Odjavljivanje iz hotela i individualni odlazak na aerodrom. Let za Beograd avio kompanijom Air Serbia. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA

Termin 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09. 22.09.-29.09.
Hotel 3*  od 285 € od 285 € od 285 € od 285 €
Hotel 4* od 355 € od 355 € od 355 € od 355 €

Cene su izražene u EUR po osobi u dvokrevetnoj sobi.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJUE:

  • Avio kartu na relaciji Beograd - Malta - Beograd
  • Smeštaj u hotelu na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi
  • Troškove organizovanja putovanja.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

  • Aerodromske i ostale takse u iznosu od 62 eur (podložne su promenama sve do dana polaska na put i plaćaju se prilikom prijave).
  • Transfer na Malti aerodorm - hotel - aerodorm ( moguća doplata u agenciji).
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
  • Individualne troškove u hotelima i za vreme putovanja.

USLOVI PLAĆANJA I REZERVACIJE:
– 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put (osim ako drugačije nije navedeno). Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana.
- Administrativna zabrana: 50% akontacija, ostatak u jednakim mesečnim ratama do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
- Čekovima građana: 50% akontacija, ostatak u jednakim mesečnim ratama do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
– Sve cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (UniCredit Bank).
- Popusti za decu važe u pratnji dvoje odraslih, osim ako nije drugačije navedeno.
- Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
- Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta.
- Organizator putovanja nije ovlašćen da ceni valjanost putnih i drugih isprava.

VREMENA LETOVA:( određuje avio kompanija

JU 690   BEG MLA 12:35 14:30
JU 691   MLA BEG 15:15 17:05

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

HOTEL 3*

HOTEL 4*

VAŽNE NAPOMENE:

Cena je rađena na osnovu promotivne najniže tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi moguće je putovati uz doplatu  po ceni sledeće raspoložive tarife. za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih i najnizih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi iili najnizoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 01h od trenutka rezervacije! Ponuda smeštaja zavisi isključivo od raspoloživosti kapaciteta hotelijera. U slučaju da u navedenim objektima nema mesta moguće je realizovati putovanje uz doplatu. Cene su date za standardni tip sobe. Sve doplate, odnosno rezervacija bilo koje druge kategorije sobe vrši se isključivo na upit. Red leta kao i cena podložni su promeni. Potvrda rezervacije hotela čeka se minimalno 24 sata od izvršene uplate avansa. U vreme održavanja sajmova, kongresa i specijanih dogadjanja cene iz tabele ne važe.

OPŠTE NAPOMENE U VEZI SA AVIO PREVOZOM:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima. Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost). Prilikom uplate rezervacije putnici su u obavezi da dostave kopiju prve strane važećeg pasoša. U suprotnom, agencija ne snosi odgovorost ako se avio karte odštampaju sa pogrešnim imenima, dok putnici snose troškove štampanja novih karata.

OTKAZ ARANŽMANA

U slučaju odustajanja od putovanja korisnik je dužan da organizatoru putovanja nadoknadi realne troškove avio karte i smeštaja prema pravilima koje postavi avio kompanija odnosno smeštajni objekat. Kako se let realizije na promotivnoj tarifi avio kompanije refundacija tarife i taksi lodređuje avio kompanija. U slučaju smeštajnog objekta primenjivaće se penali koje propise sam smeštajni objekat.
Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju ekonomskih i promo tarifa avio karata kod avio kompanije i low cost kompanija, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno kupljena karta ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi, te ne podlezu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz čl.12. ovim Opštih uslova jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.
Takodje, stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smeštaja kroz rezervacione hotelske sisteme koji uslovljavaju nemogućnost promene i refundacije. Eventualni prigovori moraju se uputiti hotelu na licu mesta, pismenim putem. Prigovori upućeni nakon odjave iz hotela, neće biti uzeti u razmatranje.

VAŽNE NAPOMENE

- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Malte.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
- Cenovnik broj 1 od 19.06.2018.

Program je rađen na bazi minimum 2 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz je 5 dana pre početka putovanja. Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

 

TOP