87395834
bascarsija-5
DSC_8391
sarajevo_dzezve
60882050

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i trgovinski centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sedište Sarajevskog kantona. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih meseci omiljena izletišta Sarajlija, ali privlače sve više i turiste iz celoga sveta. Univerzitet u Sarajevu i ostale visokoškolske ustanove koje se tu nalaze učinile su ovaj grad jednim od najvećih univerzitetskih centara u celoj regiji jugoistočne Evrope. Osim toga, kulturološki značaj mu daje prisustvo nekoliko muzeja, pozorišnih kuća i drugih kulturnih institucija. U Sarajevu se organizuju i brojni festivali među kojima je najpoznatiji letnji kulturni festival “Baščaršijske noći”. Sarajevo je grad koji uči ljude uživanju jer ovde se živi daleko laganijim tempom nego u mnogim Evropskim gradovima.

S A R A J E V O

IZLET

16.11.2019. SUBOTA

1. Dan 16.11.2019 Subota
Polazak iz Leskovca sa parkinga sa platoa železničke stanice oko ponoći. Nastavak putovanja ka Nišu. Polazak iz Niša sa parkinga DIS megamarketa oko 00.30h. Nastavak putovanja ka Sarajevu preko Vrnjačke Banje (oko 02.30h), Kruševca (oko 02h), Kraljeva (oko 03h) i Čačka (oko 04h) sa usputnim pauzama radi prikupljanja ostalih putnika, odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Tačne satnice polaska biće poznate jedan dan pred putovanje. Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima, razgledanje grada sa vodičem: mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most, pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija. Pešačka tura sa vodičem traje oko 2h. Slobodno vreme za samostalno razgledanje i kupovinu. Fakultativni odlazak na Vrela Bosne. Povratak za Srbiju u večernjim satima.

2. Dan 17.11.2016. Nedelja
Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

 Cena aranžmana: 2000 din po osobi za polaske iz Leskovca, Niša, Vrnjačke Banje, Kruševca i Kraljeva
Cena aranžmana: 1500 din po osobi za polazak iz Čačka

Cena aranžmana uključuje:
-Autobuski prevoz na relaciji prema programu
-Obilaske prema programu
-Usluge pratioca grupe za vreme izleta
-Organizaciju putovanja

Cena aranžmana ne uključuje:
-Individualne troškove putnika
-Putno osiguranje
- Fakultativni izlet: Vrela Bosne - 5 eura (sa uračunatom ulaznicom, minimum za realizaciju fakultativnog programa je 30 osoba)

Način plaćanja:

- 30% prilikom rezervacije, ostatak 30 dana pre polaska. Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

NAPOMENE:
- preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (minimalna važnost pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. 
Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika. Cenovnik broj 1  od 13.09.2019.

 

 

TOP