Barcino-Tours-Solun-1
Barcino-Tours-Solun-2
Barcino-Tours-Solun-3
Barcino-Tours-Solun-4
Barcino-Tours-Solun-5
Barcino-Tours-Solun-6
Barcino-Tours-Solun-7
Barcino-Tours-Solun-8
Barcino-Tours-Solun-9

Solun ili Tesaloniki je drugi po veličini grad u Grčkoj. Ovo je glavno mesto grčke regije Makedonije i smatra se drugim grčkim glavnim gradom zbog svoje velike istorijske i strateške važnosti. Grad je poznat po mnogobrojnim spomenicima i zgradama iz vizantijskog i otomanskog razdoblja. U gradu se nalazi Aristotelov univerzitet, najveći u Grčkoj, i Makedonski univerzitet. Prepoznatljiv simbol Soluna svakako je Bela Kula, jedina preostala od stare tvrđave na obali zaliva. Nekada je korišćena kao zatvor za muslimanske vojnike. Jedno vreme je nosila naziv “krvava kula” nakon velikog pokolja koji se ovde odigrao. Inače, zadnjih godina radila je kao Muzej istorije i umetnosti Soluna. Ukoliko želite da doživite Solun na pravi način, morate posetiti neku od brojnih taverni. Jela su tradicionalna i čine ih razni riblji specijaliteti, ali i jela tradicionalne istočnjačke kuhinje. U Solunu, naravno ima i dosta luksuznih restorana koji ipak održavaju tradiciju lokalnog ukusa. U tavernama uvek možete probati dobra vina koja čine neodvojivi element grčke civilizacije. Prilikom posete  Solunu, ne smete zaobići i posetu Zejtinliku – srpskom vojničkom groblju.

Osmi Mart u Solunu

09.03.-12.03.2018

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan 09.03.18. (petak) BEOGRAD – NIŠ

Polazak iz Beograda oko 20:00 časova sa parkinga ispred Muzeja Istorije Jugostavije i iz Niša sa parkinga DIS megamarketa oko 23:00 časa (tačna satnica putovanja biće potvrđena jedan dan pred put). Noćna vožnja kroz Makedoniju prema Solunu sa pauzama radi odmora grupe i obavljanja carinskih formalnosti.

 

  1. dan 10.03.18. (subota) SOLUN – COSMOS

Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk…Nakon toga odlazak do čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. Kompleks groblja se nalazi na prostoru od 7.000kvm  na kome se od 1916. nalazila Glavna vojna bolnica srpske vojske. O groblju se danas brine Predrag, dok je čuveni Đorđe Mihailović zasluženo otišao u penziju, ali je i dalje svakog dana na svom radnom mestu. Obilazak kompleksa uvek počinje na isti način – ritualno ispijanjem čašice domaće šljivovice iz Srbije. Nakon obilaska Zejtinlika, povratak u centar grada, obilazak fabrike kože i slobodno vreme do polaska u Cosmos. Slobodno vreme za šoping do zatvaranja Cosmos-a i odlazak u hotel. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 

  1. dan 11.03.18. (nedelja) SOLUN – METEORI

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru grada ili fakultativni odlazak za manastire Meteore oko 09h. Neverovatne kamene kule manastira Meteori ili „viseće stene“ su nastale povlačenjem mora pre 30 miliona godina. Prvi religiozni objekti se javljaju 985. godine, kada jednu od mnogobrojnih pećina naseljava monah po imenu Varnava. Velika je tajna i nepoznanica kako su se prvi monasi popeli na tu visinu i počeli da grade manastir. U prošlosti se do manastira moglo stići jedino u mreži koja je čekrkom spuštana i podizana. Tokom 1920. godina, za vreme obnove manastira uklesana su stepeništa kako bi manastiri postali pristupačniji i materijal se lakše preneo do njih. Danas se manastirska bratstva uvećavaju, a mnogobrojnim posetiocima je omogućen pristup u ograničeni deo manastirskog kompleksa. Usputno prema Meteorima u  Kalambaki, posetićemo radionicu ikona i napraviti pauzu za kraći predah i kupovinu suvenira. Nastavljamo put prema Metorima gde je predviđen obilazak manastira Velika Meteora-Preobraženje. Predviđeno zadržavanje oko 2 sata. U povratku je predviđena pauza za ručak u Kalambaki (ručak nije uračunat u cenu aranžmana). Na putu prema Solunu, u klancu Tempi obići cemo crkvu Sv. Petke (pauza oko 30 minuta)  Nastavak puta prema Solunu, sastanak sa putnicima koji nisu išli na Meteore i polazak za Srbiju u večernjim časovima, posle 21h.

 

  1. dan 12.03.18. (ponedeljak) NIŠ – BEOGRAD

Dolazak u Niš i Beograd u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

 

CENA ARANŽMANA po osobi iz Beograda i Niša: 49€

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom),

- smeštaj u Solunu (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 4* (do popune mesta) ili 3* u 1/2 i 1/3 sobama,

- obilaske prema programu (Solun – panorama grada, Zejtinlik, fabrika kože, Cosmos),

- troškove organizacije i vođenja aranžmana,

- usluge licenciranog pratioca grupe.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka,

- gradska taksa, u iznosu od 1,5 €/po osobi u hotelu sa 3* i 3€/po osobi u hotelu sa 4*, plaća se na recepciji hotela,

- individualne troškove,

- mogućnost polaska iz Novog Sada, doplata 15 €,

- izlet do Meteora 23 €/po osobi  sa uračunatom ulaznicom za Veliki manastir na Meteorima. Preporučujemo posetu samo jednom velikom manastiru. Minimalan broj za realizaciju ovog izleta je 20.

POPUSTI:

- deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)

- deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

USLOVI PLAĆANJA:

- 50% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (EuroBank).

- Čekovima gradjana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak u ratama do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%. Čekove datumirati isključivo na 1., 5., 10. ili 15. u mesecu.

- Korisnici Banca Intesa kreditnih kartica aranžmane mogu plaćati i na rate, bez kamate, tako što bi 50% akontacije platili odmah, a ostatak najkasnije do 15.12.2018.

- Administrativna zabrana: 50% akontacija prilikom prijavljivanja, ostatak do 15.12.2018. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

- Smeštaj je u Solunu (Grčka) u hotelu Di Tania Hotel 4*, www.thessaloniki-hotel-ditania.com, ili Four Seasons Hotel 3*, www.fourseasons.gr ili slični. Navedeni hoteli iz ove ponude ima restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, mini bar i klima uređaj. Doručak se služi po principu samoposluživanja. Tačan nazav hotela biće poznat nakon formiranja grupe.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji. - Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta - Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) - Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja - Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave - Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Program je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz je 5 dana pre početka putovanja. Cenovnik broj 19.02.2018.

Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja, Licenca OTP 186 od 10.02.2010. Web sajt www.barcino.travel i Opšti Uslovi Putovanja Barcino Tours-a su sastavni deo ovog cenovnika.

TOP